Комбинации на Дом

Стабилност , семейство

Картата може да представлява собственият дом, безопасност, топло гнездо , надеждност. Това, на което човек отдава време и усилия:семейство, дом, собствен бизнес, обществена дейност и др. Добър резултат, добър край на нещо. Благоприятна карта, означаваща успешен бизнес, и смекчава влиянието на неблагоприятните карти. Вие няма да бъдете сами в живота. Тази карта дава чувство на сигурност и стабилност.

На психическо ниво Дом може да символизира силен механизъм за самозащита. Появата на тази карта, увеличава самочувствието, дава смелост и кураж човек да защитава своите убеждения. В обичайният смивъл-сом, семейство, стандартните дела.

На позиция в миналото в сравнение с картата на питащият- бащиният дом, позицията на родителите все още има значение за вас. Следване на традицията.
На позиция в бъдещето, в сравнение с картата на питащият-чудесен совй дом, семейство.
В областта на взаимоотношенията-стабилност, сигурност, традиция. Сериозни намерения да се създаде семейство или сериозно влияние на родителите в поведението.
В бизнес въпроси-къщата може да показва стабилно положение, стабилна позиция. Понякога-въпроси с недвижими имоти.
В медицински въпроси-той символизира тялото, като място за пребиваване на душата. В стандартните случаи-стабилни, консервативни методи на лечение.


Комбинации на картата Дом с другите карти:

1. Конник-новини от дома;
2. ДЕТЕЛИНА-спокойствие и уют;
3. КОРАБ-дълго бизнес пътуване;
5. Дърво-силен дом;
6. ОБЛАЦИ-неприятности в дома;
7. Змия-деспот в дома;
8.Гроб-смърт на роднина;
9. Букет-семейно тържество;
10. Коса-оттегляне от семейството;
11. Метла-семейни конфликти и скандали;
12. Птици/сова-самота;
13. Дете-собствени деца, или на близки роднини;
14. Лисица-интриги в семейството;
15. Мечка-влиятелни родители;
16.Звезди-плановете се изпълняват;
17. Щъркел-преместване, смяна на местоживеенето;
18. Куче-постявяте интересите на семейството над личните, това не винаги е добро, не позволявайте да ви стъпят на врата;
19. КУЛА-семейни традиции и предания;
20. Градина,гора-празник в къщи, гости;
21. ПЛАНИНА-отшелничество;
22. Път-размяна на жилище или решаване на семейни проблеми;
23. Мишки-разрушения в дома, или кражба в дома;
24. СЪРЦЕ-любов и щастие в семейството;
25 Пръстен-семейна обвързаност/отговорности;
26. Книги- регистрация на недвижим имот;
27. ПИСМО- изучаване на изторията;
28. Мъж- важност в момента на семейни въпроси;
29. Жена-важност в момента на семейни въпроси;
30.ЛИЛИЯ-благородство; човек от добро семейство;
31.Слънце-стабилен и траен успех, увереност в собствените сили;
32. ЛУНА- силно влияние на майката;
33. КЛЮЧ- закупуване на домакинска техника;
34. РИБИ- подобрения в дома;
35. КОТВА-патриотизъм, невъзможност за движение;
36. КРЪСТ- семейна карма, ло