Комбинации на конник

Комбинации на конник и :
2. ДЕТЕЛИНА-трябва бързо да се хване късмета;
3. КОРАБ-спешно посещение;
4. Дом-незначителни промени в дома, семейството;
5. Дърво-промяна , нови възможности;
6. ОБЛАЦИ-Лоша новина
7. Змия-"Злите езици"
8.Гроб-известие за смърт,неприятност;
9. Букет-получаване на подарък;
10. Коса-счупване на комуникация (телефон, факс, модем, т.н.),неприятен разговор,среща,задължение;
11. Метла-клюки; незначителни конфликти;
12. Птици/сова-информация, която ще ви накара да с замислите;
13. Дете-известие за дете;
14. Лисица-тактика
15. Мечка-помощ от разстояние или след определен период от време;
16.Звезди-перспективи;
17. Щъркел-благоприятни промени;
18. Куче-приятелска среща;
19. КУЛА-обжалване;
20. Градина,гора-обмен на информация или получаване съвети;
21. ПЛАНИНА-вести от далече (понякога от затвора или болница)
22. Път-нееднозначни новини;
23. Мишки-фалшиви новини;
24. СЪРЦЕ-емоционално значими съобщение;
25 Пръстен-прибързано споразумение
26. Книги-периодични издания, вестници, списания, или бързо придобиване на знания;
27. ПИСМО-получавате важни документи от далеч ;
28. Мъж-до картата - новини ще дойдат "от близко " и много скоро;
29. Жена-също;
30.ЛИЛИЯ-ткровение, получаване на информация;
31.Слънце-събития които се появяват с течение на времето;
32. ЛУНА-събития в рамките на месец;
33. КЛЮЧ-успех и признание;
34. РИБИ-печалбата;
35. КОТВА-събиране на информация;
36. КРЪСТ-бързи промени към по-лошо, лошите новини;