Змия

Измама. Предателство.
Змията в Библията е символ на Сатаната, съблазнителката на Адам и Ева, космически провокатор. Жезълът на Мойсей по негова воля може да се превръща в Змия.
В много от древните религии, Змията е символ на обновление и подмладяване. В приказките е, често срещан персонаж. Тук тя е израз на злото и предателството, терор, измама, магия, красота и скорост, сила и мъдрост. Отношението към змията е намерило отражение в пословиците: ‘’стопли змия в пазвата си”, „ласкател на думи-змия в цветята”. Появата на тази карта е сериозно предупреждение. Имате основание да се замислите какви хора ви заобикалят. Спомнете си, че ‘’тези, които мамят, се опитват да се изкарат честни хора”.
Змията е враг, противник срещу, който трябва да сме внимателни. тази карта определено символизира предателство и измама. Бъдете внимателни в своите действия и разговори.
Змията има раздвоен език, т.е. карта предвещава ревност, измама и лицемерие. Змията се възприема, като заплаха. Тя се появява, като основен символ на греха, така както е изкушила първите хора в Рая. От друга страна Змията може да бъде разглеждана, като символ на интелигентността и мъдростта. В допълнение Змията означава женското знание за живота. Внимателно разгледайте влиянието на Змията във вашият конкретен случай. Бъдете внимателни във всичко, което правите. трябва да приложите целият си ум, за да успеете да се противопоставите на Змията.
Съседните карти ще ви покажат повече относно това от какво или от кой да се пазите. Дори в компанията на благоприятни карти Змията показва опасност, въможно далечна, но все пак опасност. не казвайте на никого за своите успехи, придобивки и планове.

В областта на отношенията: При интимни отношения, змията винаги символизира сексуалната енергия. Това може да бъде в основата на взаимоотношенията и основен мотив за действие.

Бизнес въпроси-Змията най-често символизира предателство, неочакван удар.

В медицински въпроси-символ на Бога на изцелението. При прогнозиране на хода на заболяването тази карта може да се приема за благоприятна. Тя дава съвети за използване на химиотерапия, в някои случаи на лечение с отрова.

Комбинации на Змията с другите карти:

1. Конник-малки неприятности,трикове;
2. Детелина-простотата е по-лоша от кражбата;
3. Кораб-опасно пътуване;
4. Дом, къща-нездравословна/нездрава обстановка в дома;
5. Дърво-медицина;
6. Облаци-измама, сълзи;
8. Ковчег-елиминиране на конкурент;
9. Букет-внимавайте с поднасяните подаръци;
10. Коса-жестокост;
11. Метла-открит сблъсък с врага;
12. Птици-отчаяние;
13 Дете-вълк в овча кожа;
14. Лисица-лъжи, лъскателство, приятна измама;
15. Мечка-много опасен конкурент;
16. Звезди-знания;
17. Щъркел-отстраняване на недоброжелател;
18. Куче- змия в пазвата;
19. Кула-капан;
20.Градина-лоша компания;
21. Планина-притихващ се, скрит враг;
22. Пътища-принудителен избор;
23. Мишки-голяма измама, голяма загуба;
24. Сърце-силна сексуална привързаност;
25. Пръстен, халка-заговор;
26. Книга-съкровени/задълбочени знания, древна мъдрост;
27. Писмо-книги/документи направени с измама;
28. Мъж-интелигентен човек, разумен, но може да бъде с нисък морал;
29. Жена-същото;
30. Лилии-мъдрост;
31. Слънце-изцеление;
32. Луната-сълзи, измамни чувства;
33. Ключ-химикали, фармация;
34. Риби-алчност;
35. Котва-лош характер, язвителност, сарказъм;
36. Кръста-кармично възмездие;