Комбинации и времето

Предлагаме ви интересна информация свързана с предсказване на времето с ТароИзползвайки комбинациите, не забравяйте, че всяка карта трябва първо да бъде разгледана самостоятелно, а след това може да пристъпите към анализа на комбинациите.

Когато в една подредба с двойка, тройка, седмица или девятка се появяват в произволна последователност картите Големи Аркани, това означава комбинация от карти. От първостепенна важност е последователността на картите, така че внимателно проследете, как са разположени картите.

Ако карта от Малките Аркани предшества картата от Големи Аркани, тази комбинация определя по какъв начин клиентът ще преживява дадена ситуация.

Ако карта от Големите Аркани предшества картата от Малките Аркани, преживяванията на клиента също ще се отразят в подредбата, обаче неговият подход към ситуацията ще бъде по-различен.


Двойки

Двойка пред карта Голям Аркан представлява определен период от време, който трябва да изтече, преди да усетите вибрациите на Големите Аркани. През това време е възможно клиентът да претърпи малки кризи, промени в настроението, промени в работата или в отношенията.

Като правило, двойките са част от трудностите, които изискват преодоляване, също така издръжливост и жизнена сила и принуждават клиента да преразгледа отношенията си с околните. Двойката има силна енергия и изисква реалистичен подход към ситуациите, с които се сблъсква клиентът.

Двойка Жезли - договаряне, партньорство, сключване на договор

Двойка Чаши - пълна хармония във взаимоотношенията

Двойка Мечове - задънена улица

Двойка Пентакли - необходимост да се запази хармонията.Времето при двойките

Двойка Жезли - два дни - съвет клиентът да се фокусира върху бизнес и лични отношения, да отвори сърцето си и да се приготви да слуша, да избягва категоричности и ограниченост на ума. През тези два дни той трябва да бъде готов за евентуални нови преговори. Той трябва да бъде снизходителен към грешките на други хора и да се опита да не мисли над миналите събития. Нека вашият клиент да не се страхува от инвестиции, защото правилното отношение към този въпрос и личен принос за съвместна работа ще бъдат оценени и ще донесат голям успех.

Двойка Чаши - две седмици.
Следващите две седмици ще донесат удовлетворение и хармония. През това време клиентът ви ще има вдъхновение и правилна визия за света. Това е идеалният момент да се намерят нови сили. Тази нова сила допълнително ще засили енергията на Големия Аркан, ако той следва двойката. В този случай, клиентът ще получи нова сила и усещане за цел.

Двойка Мечове - четири седмици.
Клиентът ви трябва да преразгледа начина, по който сега действа. Сега е време за изграждане на нови планове. Карта голям аркан в тази комбинация може да хвърли малко повече светлина върху това, което може да се очаква в близко бъдеще. Вашият клиент може да изпита чувството, че се намира в задънена улица. Друг аспект на тази комбинация е неподвижност, невъзможност да се видят нещата в перспектива.
Посъветвайте го да използва това време за да направи преоценка на своята позиция.

Двойка Пентакли - два месеца.
Сега е настъпило времето да бъдат признати и оценени търпението и постоянството. Твърде важни в тази ситуация са моралните ценности на клиента, неговата способност правилно да управлява ситуацията. Големият аркан, който следва двойката, отваря вратата към успеха за около два месеца.


Тройки

За да се проучат комбинациите с Тройки, е необходимо да разберете енергийния замисъл на тройката. Сега вече нямате работа с невидимото и неизвестното, както е при двойките. Три - това е почти Декларация за независимост! Това е форма на изразяване, няма значение дали изразяването е положително или отрицателно.

Приближавайки края на вътрешният цикъл, но все още е окована от външните ограничения на съдбата, тройката показва прогреса на клиента. Именно от този момент нататък ще трябва да се приемат нови решения в резултат на миналите действия.

Тройката е като напомняне, какво клиентът е извършил или не е извършил. Тя е заобиколена от енергийни вибрации, които се усещат по различен начин, в зависимост от това, колко успешни или неуспешни са били предишните усилия на клиента.

Клиентът ще трябва по някакъв начин да се адаптира към съществуващите условия и да направи промени в себе си, защото тази енергия е събудена от собствените му мисли и действия от миналото.


Времето и тройките

Тройка Жезли - три дни
Кажете на клиента, че сега е настъпило времето на сигурност, той няма нужда да се страхува. Той не е сам. Тази комбинация насърчава клиента да се стабилизира, да се държи за това, което има и да бъде подготвен. Не се препоръчва промяна на планове, може би ще трябва да се адаптира към обстоятелствата, но това не означава да се изоставят първоначалните планове. Около три дни по-късно той ще получи допълнително ръководство от Големия Аркан, който следва тройката. Ако мислите, че вашият клиент се колебае, посъветвайте го да отложи точно това, което той очаква с нетърпение.

Тройка Чаши - три седмици.
В цикъла на съдбата на клиента навлиза нов вид енергия. Той трябва да си даде време, за да се успокои енергията, която го изпълва сега. През следващите три седмици в начина на живота и мислене на клиента ще настъпи промяна. Вашият клиент трябва да бъде готов за това.

Тройка мечове - шест седмици.
Клиентът може да изпита чувство на липса на ясна перспектива за бъдещето. Въпреки че все още чувства въздействие от настоящия цикъл, този цикъл се променя и си отива. Най-лошото е зад гърба му. Тук може да играе огромна роля емоционалното ниво на клиента. Емоциите му могат да пречат на способността му разумно да се разсъждава. Той все още вярва, че е в центъра на урагана. Нека да разгледаме следващата карта Голам аркан, която ще му покаже какво го очаква.

Тройка Пентакли - три месеца.
Животът на вашият клиент е богат на разнообразни дейности. Всички предишни усилия ще дадат своя плод и признание. Ако вашият клиент наскоро е започнал този нов цикъл, тогава той не може напълно да осъзнае новата енергия. През следващите три месеца той ще трябва да се адаптира към условията, за да изпълни предначертаното от съдбата си. През този период в живота му, ще играят важна роля други хора. Той не трябва да позволи на хората и обстоятелствата да имат предимство, а трябва сам да може да контролира ситуацията.

и малко като продължене на това 4 , 5, 6, 8 по същия начин , когато е числото 7 това означава, че е седем дни , независимо дали са чаши , пенткали ,мечове или жезли, но се тълкуват в зависимост от характера на боята .Примерно 7 пентакли -Колесница -седем дни полагане на усилия ,за да променим нещо, да се сдобием със слава и одобрение.
9-период на разитие от 28 дни до настъпване на големия аркан.Първите девет дни са с голяма активност, а вторите 19 с понижена.