Подредба за Избор Ленорман

Ако имате собствена колода и теглите карти с нея, тук може да публикувате картите и да ги пуснете за обсъждане.

Подредбата с колодата на Ленорман може да се използва, когато се опитваме да направим избор между две възможности. Преди да изтеглите въпроса трябва да сте взели решение кой Избор е 1 и кой Избор е номер 2. 1. Позиция едно, показва проблема, ситуацията; 2. Позиция две показва началото при Избор 1 3. Позиция две показва началото при Избор 2 4. Позиция три показва реакцията/развитието при Избор 1; 5. Позиция четири показва реакцията/развитието при Избор 2; 6. Позиция шест показва резултат от Избор 1; 7. Позиция 7 показва резултат от Избор 2;

Изтеглете картите от Таротико