7 дома Ленорман

Тази подредба се използва, когато трябва да се направи подробна прогноза за неголям промеждутък време. Събитиятя се сбъдват до 1 месец. Трите карти от всяка група се интерпретират заедно. Първата карта е почвата на ставащите събития; Втората – действащите сили, ставащите измемения; Третата – резултата. Интерпретацията е следната : 1-ва група – общото състояние на Питащия в изследвания промеждутък от време;неговите мисли и чувства, понякога състоянието на здравето. 2-ра група – най – близкото му обкръжение –семейство, родственици, най-близки приятели и всички емоционално близки хора. Картите в тази група показват кой ще бъде до консултирания в близкото време, на чия помощ и поддръжка може да разчита. 3-та група – надежди и желания. Ако картите тук са съвсем неуместни – то тогава те показватопасенията и съмненията на Питащия. 4-та група – тук може да видим реалните планове на Питащия, които той ще се опитва да реализира в най-близко време. 5-та група – неочаквани влияния – Питащият все още не ги усеща и му предстои да се срещне с тях.Тук могат да са и помощта, но и препятствията. 6-та група – близкото бъдеще – следващите 2 седмици. 7-ма група – по-отдалечени събития, които ще станат в по-следващите 2 седмици.

Посочете реално /хартиени/ изтеглени карти