Ситуация свързана с Любов Ленорман

Хоризонтални редове: 1-2-3 Първи ред, психично ниво, Мисли 4-5-6 Втори ред, емоционално ниво, Чувства 7-8-9 Трети ред, събитията , които се случват Вертикални редове: 1-4-7 Първи ред, Миналото 2-5-8 Втори ред, Настояще 3-6-9 Трети ред, Бъдещето

Посочете реално /хартиени/ изтеглени карти