Подредба за ситуация Ленорман

Подредбата дава анализ и съвет за интересуващ ви проблем в различни области. Задайте въпрос, за да се конкретизира ситуация от коя област от живота ви искате да изясните. 1.причина 2.избор който в момента се дава 3.резултат от вашия избор 4.приятел 5.неприятел 6.съдба 7.резултат

Посочете реално /хартиени/ изтеглени карти