24/09/2020

Последни новини

Уебсайт на Уебодит™.

Отдела за разработка и поддръжка на уебсайтове на фирмата пусна онлайн уебсайта на Уебодит™ ООД.

Клиенти и Услуги

Клиенти на „Уебодит”ООД са:

  • Общини;
  • Неправителствени организации;
  • Български частни компании;

Уебодит”ООД извършва за Вас:

  • Идентифициране на силните и слаби страни на Вашата фирма/Община;
  • Маркетингово проучване за стоката или услугата, която Вие искате да развивате;
  • Позициониране на Вашия бизнес/обществена роля сред националните приоритети;
  • Определяне на източниците на финансиране, които отговарят на Вашите цели;
  • Изготвяне на стратегическа програма за кандидатстване с проекти по различни донорски програми;
  • Подготовка на Вашите проекти с пълния набор от съпътстващи ги документи;
  • Участие в изпълнението на Вашите проекти с консултантска помощ;

УебОдит™ e регистрирана търговска марка.