ХІ.СПРАВЕДЛИВОСТ

Таро на Уейт

Значение първо:
Справедливост, правда, съдебна власт.
Значение второ:
Правото е на страната на другите, предразсъдъци, неискреност, прекалена строгост.
Значение трето:

Значение в КАБАЛА
Справедливостта е гласът на нашата съвест, който ни казва, че е време да уравновесим везните на живота и най-сетне да решим по какъв курс ще поемем, за да има смисъл нашето съществуване. И за да не сбъркаме, всичко трябва да се премери внимателно. Осем, числото на тази карта, древните гърци наричали “число на правосъдието”, защото се състои от две равни половинки от четни числа, които му придават равновесие. Когато съвпада с едно от четирите Лични числа, тази карта насочва към хора, които без съмнение ще бъдат призовани да изиграят ролята на съдии в определен момент от живота си. Вашата здравомислеща преценка ще бъде нужна, за да се разрешат спорове или важни морални дилеми. Като човек обаче вие може би не се чувствувате толкова сигурен в себе си и от време на време доверието, което ви възлагат, и вярата в безпогрешността на вашите решения може да ви дотежат. Непременно ще ви се прииска да свалите поне за известно време тази отговорност от плещите си. Когато обаче везните се наклонят към негативната страна, личността се превръща в човек, който е всичко друго, но не и честен. Той е предубеден, действува преднамерено и е пълен с предразсъдъци. При всеки случай мисли само какво ще спечели, а не кое е право и кое криво. Тези хора трябва изцяло да преосмислят и “пренаредят” живота си, ако искат да заживеят спокойно и хармонично. Когато влиянието на Справедливостта е само мимолетно в живота на човека, тогава то сочи период, в който умът ви ще бъде до голяма степен зает с юридически дела и въпроси. Това може да означава нещо съвсем простичко, например като разчитане на завещание или пък на някакъв друг по-сложен документ за прехвърляне на имущество. Но може да означава и голямо криминално или друго дело, в което вие ще играете главната роля. Изобщо това е период, пълен с изпитания и всякакви предизвикателства за вас, когато със сигурност ще ви бъде нужно да мислите трезво и да действувате разумно. Бъдете готов да взимате бързи решения при неочаквани екстремни събития.

Вход в tarotico.com

Регистрация в tarotico.com
Всички полета са задължителни

условията за ползване