ХІV.УМЕРЕНОСТ

Таро на Уейт

Значение първо:
Пестеливост, умереност, оскъдица, приспособяване, администрация.
Значение второ:
Всичко, свързано с църкви, религия, секти. Но и липса на единство, нещастни връзки, сблъсък на интереси.
Значение трето:

Значение в КАБАЛА
Думата “умереност", когато се използува в смисъла на картите Таро, означава смесването на всички съставни части в равни пропорции. Тази карта символизира прехода на времето така, както то тече от миналото през настоящето към бъдещето. Тя е свързана и със смисъла на прераждането – преминаването на душата от едно съществуване към друго. Когато съвпада с едно от четирите Лични числа, тази карта означава живот, който ще бъде едновременно хармоничен и ще се радва на реализация. Четиринадесет се смята за изключително чувствено число и под негово влияние удоволствията на плътта придобиват още по-голямо значение. Но от професионална гледна точка управляваните от тази карта трябва през целия си живот да се стремят да въздействуват на други хора и да променят обстоятелствата около тях чрез такт, дипломатичност и загриженост, ако искат да успеят. Тук основните думи са “предпазливост” и “благоразумие”. Отрицателната страна на Умереността предупреждава за опасността от провал поради постоянно несправяне във важни моменти както в личния, така и в професионалния живот. Когато случаите на неудачи зачестят, тогава хората около вас окончателно ще загубят доверие в способността ви да постигнете нещо значително. Когато влиянието на Умереността е само временно, то причинява голямо раздвижване – много хора ще влязат или излязат от кръга на вашите приятели; ще има и много, макар и краткотрайни пътувания, някои от тях може би и в чужбина. Финансите са също в благоприятен аспект, въпреки че числото четиринадесет носи със себе си опасност, която най-често се проявява под формата на природни бедствия, наводнения, земетресения и т.н., а те обикновено донасят големи щети на търговията и обществения живот. Аспектът на тези вибрации осигурява доста сексуални преживявания, докато сте под влиянието на тази карта и нейното число.

Вход в tarotico.com

Регистрация в tarotico.com
Всички полета са задължителни

условията за ползване