Асо жезли

Таро на Уейт

Значение първо:
Триумф, върховни постижения, победа на силата, завоевания, излишък от любов и омраза.
Значение второ:
Същото, но с лоши последици. Освен това: оплождане, раждане, прираст, многообразие.
Значение трето:

Значение в КАБАЛА
Постоянно влияние: Тази карта сочи към успех, победа и триумф въпреки всички трудности. Всеки, роден под постоянното є влияние, може да бъде почти сигурен, че ще преуспее в живота. Тези хора отделят много време, за да планират всеки свой следващ ход и поемат ли веднъж в определена посока, нищо вече не може да ги спре. Неуморими и несломими, те винаги постигат целта си. Отрицателни черти: Отрицателните ПЕТДЕСЕТ И ПЕТ са вандали, които разрушават всичко заради самото удоволствие от рушенето. Те почти винаги се държат предизвикателно, все търсят поводи за раздори и са много озлобени, защото смятат, че животът се е отнесъл към тях несправедливо по един или друг начин. Много са агресивни и са родени насилници. Временно влияние: Като временна вибрация това АСО обещава голям напредък в проект, в който сте се ангажирали, както и известно възнаграждение като признание за дългите часове на упорит труд, вложен във въпросното начинание. През този период се очертава и голяма промяна в начина на живот, която е извънредно необходима, в случай че ще градите ново и по-сигурно бъдеще за себе си. Някои от ограниченията, които са ви възпирали през изминалите месеци, би трябвало да отпаднат сега, за да ви дадат по-голям простор за лична изява и повече свободно време.

Вход в tarotico.com

Регистрация в tarotico.com
Всички полета са задължителни

условията за ползване