ІV. ИМПЕРАТОРЪТ

Таро на Уейт

Значение първо:
Сила, постоянство, закрила, помощ, разум, убедителност. Ярка личност.
Значение второ:
Благоволение, състрадание, авторитет. Отстраняване на пречки и неприятели.
Значение трето:
Той олицетворява душата под контрола и дисциплината на волята. Той е разумът, а във връзка с числото четири също така и конкретната организация и личната организираност. Всичките му решения са базирани на инстинкта, на неизменните факти и логиката. При такова стабилно “въображение” той естествено ще знае прекрасно кога и какво да предприеме. Когато съвпада с едно от четирите Лични числа, тази карта означава добре организиран живот, а освен това лична сигурност и комфорт. Хора, които се намират под влиянието на Владетеля, са строители на живота и техен символ е кубът, символ и на числото четири. Те са упорити и трудолюбиви, неизменно резултатни в действията си, дисциплинирани поданици, чиито преценки почиват винаги на здравия разум. Постоянството и упоритостта са техни вродени качества и това много им помага да постигат целите си. Едно от негативните проявления на Владетеля е, че той може да се покаже като крайно незряла личност, без никакъв или почти без никакъв импулс за работа и амбиция. Винаги е готов да се предаде или да остави малкото власт, с която разполага, да бъде узурпирана от друг. В крайна сметка обикновено се проваля в този живот. Понякога характерните черти на Владетеля се преувеличават, като се свеждат до образа на строг, неумолим, тираничен човек, изцяло погълнат от собствената си работа и амбиции. Когато влиянието на Владетеля е само временно, това означава период, в който вие ще сте в състояние успешно да усвоите нови познания по пътя на опита. Сега е моментът да използувате цялата си енергия, за да си изградите репутация на съвестен и съзнателен човек, от когото могат да се очакват съзидателни дела и най-вече резултати. Ако сте готов да се нагърбите с допълнителна работа и нови отговорности и да преодолеете всички препятствия, които стоят на пътя ви, тогава съвсем естествено е да очаквате, че усилията ви ще бъдат възнаградени и от материална, и от морална гледна точка. Една нова връзка, която с течение на времето може да се превърне в постоянна, изглежда много вероятна в този период от живота ви.

Вход в tarotico.com

Регистрация в tarotico.com
Всички полета са задължителни

условията за ползване