Петица чаши

Таро на Уейт

Значение първо:
Загуба, но все нещичко остава. Наследство и печалби, които не отговарят на очакванията. Женитба, която носи разочарования.
Значение второ:
Новини, съюзи, прилика, родствени връзки, предци, възвръщане, погрешни планове.
Значение трето:

Значение в КАБАЛА
Постоянно влияние: Много хора, повлияни от тази карта, се женят рано и често имат големи семейства. Онези, които не попадат в тази категория, като че ли се устремяват към друга крайност, а именно – предпочитат да се затворят в себе си и не проявяват никакъв интерес нито към хората, нито към някакви материални блага. И едните, и другите трябва да положат усилия и да погледнат малко по-уравновесено на света. В противен случай ще изпуснат толкова много от онова, което животът има да им предложи, само заради ограниченията на семейния си живот или поради самоналожената изолация. Отрицателни черти: Лошият късмет като че ли непрекъснато преследва тези нещастни ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТ, поради което те все се чувствуват безпомощни и потиснати. Рядко им се случва да живеят дълго без тревоги и проблеми, а когато това “рядко” вземе, че наистина се случи, тогава те започват да се безспокоят какво ли ще ги сполети, за да развали магията. Временно влияние: Когато влиянието на тази карта е само преходно, тя открехва вратите за основно преосмисляне на стойностите в живота и за формулирането на нови цели, най-вероятно провокирани от едно общо чувство на неудовлетвореност. В такъв момент не забравяйте да си припомните всички уроци от миналото, които е трябвало да ви послужат като “обеца на ухото” – не повтаряйте отново старите си грешки. Това е много важно. Освен това не избързвайте с новите си идеи. Преди да се заемете с осъществяването им, помислете не съществуват ли алтернативни решения.

Вход в tarotico.com

Регистрация в tarotico.com
Всички полета са задължителни

условията за ползване