Шестица чаши

Таро на Уейт

Значение първо:
Отминали неща – детство, радости, щастие. Може да се тълкува и като нови връзки, нови прозрения и развлечения.
Значение второ:
Бъдеще, обновление, бъдещи проекти.
Значение трето:

Значение в КАБАЛА
Постоянно влияние: Тази карта засилва водаческите качества на хората, родени под нейното влияние. Те са волеви положителни личности, които от време на време се държат доста началнически, дори диктаторски. Постигат най-добрите си резултати тогава, когато действуват “с кадифени ръкавици” и към проблемите подхождат по-внимателно и без прибързване. Това са хора, които знаят много добре какво искат от живота и затова обикновено го постигат. Но независимо от това те с удоволствие споделят успехите си с хората, които обичат – всъщност това е техният начин да засвидетелствуват любовта си към тях. Отрицателни черти: Отрицателните ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТ предпочитат да живеят в миналото, в спомените за онова, което е било, отколкото да гледат напред към онова, което може да бъде. Упорито отказват да се приспособят към техниката на нашия век и продължават да вършат всичко по стария и далеч по-труден начин, просто защото така се е вършело, когато са били деца. Пътят на прогреса обикновено заобикаля тези хора, минава далеч от тях, а те си остават на старото непроменено място и отказват да се помръднат оттам. Временно влияние: Тази карта обещава щастие като награда за нещо, извършено в миналото. Има своите отражения не само в настоящето, но и в бъдещето. През този период една стара ваша идея ще се прероди, като сега силата є ще бъде много по-голяма поради онези малки “поправки”, които сам ще нанесете върху първоначалната концепция. Щастлив период, макар и обявен от едно чувство на deja vu (вече видяно).

Вход в tarotico.com

Регистрация в tarotico.com
Всички полета са задължителни

условията за ползване