Осмица чаши

Таро на Уейт

Значение първо:
Мекота, боязливост, чест, скромност.
Значение второ:
Голяма радост, щастие, празненства.
Значение трето:

Значение в КАБАЛА
Постоянно влияние: Хора, които се намират под постоянното влияние на тази карта, обикновено желаят повече от живота, отколкото неговата материална страна може да им предложи. Те търсят да се реализират в духовен план чрез съзерцание и религия, и то в нейната неортодоксална форма. Те са чувствителни хора с високи идеали. Привличат ги и изкуствата, и науката. Въпреки че имат вид на доста сериозни, съвсем не са лишени от едно хлапашко чувство за хумор, което изглежда доста необичайно на фона на достолепното им държане. Отрицателни черти: Отрицателните ЧЕТИРИДЕСЕТ И ОСЕМ се различават от положителните си събратя само по това, че са психически по-лабилни. Когато ги обладае някаква дълбока и мистериозна идея, те напълно “изключват” действителността, отнасят се нанякъде и общуването с тях става напълно невъзможно. Те са винаги недоволни от живота и това ги прави неспокойни, хора, на които мъчно се угажда. Временно влияние: Временното влияние на тази карта кара хората непрекъснато да искат повече от живота. Постигнатото никога не ги задоволява. Не само успехите, но и връзките, щом бъдат постигнати, мигом изгубват своята привлекателност за тях и те се втурват да търсят нещо ново и по-пълноценно, което да запълни сложния им и многопланов живот. За вечното търсене на новото, за неумолимото и изтощително впускане в нови експерименти и преживявания те ще бъдат пребогато възнаградени, но в по-далечното бъдеще.

Вход в tarotico.com

Регистрация в tarotico.com
Всички полета са задължителни

условията за ползване