V.ВИСШИЯТ ЖРЕЦ

Таро на Уейт

Значение първо:
Женитба, пленничество, но и милосърдие, доброта.
Значение второ:
Разбирателство, съгласие, единство, но и прекомерна любезност и слабост.
Значение трето:
Значение в КАБАЛА
Жрецът представлява институцията, с помощта на която се поддържат общоприетите принципи на поведение в обществото; той крепи нравствените устои, според които ние трябва да живеем. Той е човекът, който може да “роди” вълнуващи нови идеи, които да са не само приемливи, но и приложими за всички. Когато съвпада с едно от четирите Лични числа, тази карта показва нужда от лична свобода на всички равнища. Вашият ум трябва да бъде оставен на спокойствие, за да търси идеите и теориите, като се рее толкова дълго, колкото му е необходимо, за да стигне до нужното заключение, без да бъде прекъсван или тормозен. Също и тялото ви има нужда да се скита на воля, когато и където намери за добре. За да овладеете познанието, трябва да придобиете по-голям опит и да опитате от всичко, което животът ви предлага. Вашият живот може да се превърне в едно дълго странствуване в търсене на вашия личен “граал”, който в крайна сметка може така и да не намерите или пък ако го намерите, да не го разпознаете. Обратното или негативно лице на Жреца ни разкрива един безпомощен човек, който умишлено изкривява истината, за да подведе другите. Той може да се случи и много недуховна личност, която непрекъснато търси наслада в плътта, наркотиците, алкохола, яденето и любовните авантюри. Когато влиянието на Жреца е само временно, това насочва към сравнително големи промени в начина на живот – най-вероятно смяна на работата, на местоживеенето или просто на дома, на партньора или на всички тези неща, взети заедно. Някои от тези промени или смени ще направите доброволно, но други ще извършите по принуда, против волята си. В крайна сметка тази карта сочи неспокоен и неустановен период в живота, когато ще ви бъде много трудно да разберете кой е най-добрият избор, който можете да направите. Някои хора временно попаднали под влиянието на Жреца, могат да потърсят утеха и съвет в религията, докато други ще побързат да се самоутешат чрез хаотични любовни връзки и краткотрайни флиртове, в които да намерят потвърждение на физическата си привлекателност.

Вход в tarotico.com

Регистрация в tarotico.com
Всички полета са задължителни

условията за ползване