Петица пентакли

Таро на Уейт

Значение първо:
Преди всичко материални затруднения, бедност. Любов, любовници, мъж, жена, приятел. Сходство на характери и интереси.
Значение второ:
Безпорядък, хаос, разруха, разхищение.
Значение трето:

Значение в КАБАЛА
Постоянно влияние: Под тази вибрация животът не е много лесен, особено за хора, които са склонни да се подават на отчаяние, защото веднъж загубят ли вяра, те загубват всичко. Парите ще бъдат постояннен източник на тревоги и изпитания, както и общата финансова несигурност, беднотията и безработицата – това са формите, под които тези неприятности могат да се проявят. И все пак има много неща в живота, които не се купуват с пари, като например здраве, и именно нематериалните блага, които ще имате в изобилие, ще ви помогнат да наклоните везните в своя полза. Отрицателни черти: Отрицателният аспект на тази вибрация е съвсем малко по-лош от положителния. В този случай надеждата отсъствува изцяло и животът се превръща в изключително тежко изпитание и най-често завършва сред развалини. Крайно неприятна констатация... Временно влияние: Колкото по-скоро това преходно влияние отмине, толкова по-добре, защото то сочи към едно единствено нещо – трудности (най-често от паричен характер). Трябва да се научите да бъдете по-пестеливи във всяко отношение, а ако имате някакви планове за осъществяване, отложете ги за момента, когато нещата ще се оправят отново и атмосферата ще се разведри.

Вход в tarotico.com

Регистрация в tarotico.com
Всички полета са задължителни

условията за ползване