Ситуация - анализ - съвет Таро на Уейт

Анализира определен въпрос или ситуация (1) - характеризира въпроса, който ни интересува, като подчертава, набляга на важен детайл или особеност (2) - мотив, несъзнателни сили, които движат питащия (3) - външни фактори - помощ или пречки (4) - погрешен път, нещо, което трябва да се избягва (5) - съвет, как е най-добре да действаме

Посочете реално /хартиени/ изтеглени карти