Бърза проверка на хората Таро на Уейт

1. какво чувства човекът 2. какво мисли 3. как възприема ситуацията 4. какво смята да направи 5. какво ще излезе в крайна сметка

Посочете реално /хартиени/ изтеглени карти